Dialogisk læsning

Dialogisk læsning

Dialogisk læsning giver mulighed for gode samtaler med dit barn. Det giver også en målrettet indsats for at øge dit barns ordforråd, evnen til at danne sætninger, stille spørgsmål samt øvelse i at indgå i en dialog.

Gennem mit arbejde i forskellige institutioner har jeg arbejdet meget med dialogisk læsning og set hvilken effekt det kan have for børns sprog. Sikke et lys børnene kunne få i øjnene, når de pludselig kunne helt nye ord og bruge dem i legen eller i de daglige rutiner.

Bøger til dialogisk læsning

Ved traditionel oplæsning, hvor den voksne læser højt og barnet lytter, skabes der ikke de samme muligheder for sproglig udvikling, som der gør ved dialogisk læsning. 

Dialogisk læsning kræver nemlig at den voksne læser bogen på en måde, så der opstår en sproglig interaktion med barnet. Det kan blandt andet være ved at lytte til barnet og gøre det til medfortæller.

Det kræver måske lidt tilvænning for os voksne, for mange af os er formentlig selv vokset op med højtlæsning, hvor man blot skulle lytte til bogens handling.

Totte bader

Dialogisk læsning kan inddeles i 3 faser

Før læsning, under læsning og efter læsning.

Jeg vil nu kort beskrive de 3 faser, så det er nemt for dig at gå i gang med dialogisk læsning derhjemme.

Før læsning

  • Det er en god idé selv at læse bogen, så du kender til bogens handling og kan tænke over, hvilke ting du gerne vil snakke om.
  • Snak om bogens forside og bagside. Hvad er titlen? Hvad forestiller billedet? Hvad kunne bogen mon handle om? Fortæl også hvem bogens forfatter er.
  • Hvis I har en genstand i hjemmet, som kunne passe til bogens handling kan barnet sidde med det i hænderne.

Før dialogisk læsning

Under læsning

  • Gør barnet til medfortæller.
  • Stop op og lyt til de spørgsmål og input som barnet kommer med undervejs.
  • Følg barnets nysgerrighed og hav tålmodighed. Spørg ind til forskellige ting i bogen og giv barnet tid til at tænke og svare. 
  • Ved de mindste børn fra 1-2 år kan du prøve at gentage de ord de siger undervejs, og skabe sætninger ud fra de ord. Siger barnet fx. hund og peger på en hund på billedet, så kan du svare: ja der er en hund. Den sidder og gnaver i sit kødben. Tror du hunden kan lide kødbenet?
  • Ved de ældre børn fra 2-6 år kan du stille hv-spørgsmål (Hvad, hvor, hvorfor) så barnet øver sig i at svare med en sætning frem for at svare med ja eller nej.  
  • Det er en god idé at genlæse bogen og lade barnet fortælle om det, som det kan huske ud fra billederne. Hjælp barnet med at sætte ord på billederne og tilføj gerne nye ord, som barnet ikke kender i forvejen.

Under dialogisk læsning

Efter læsning

Når bogen slutter kan du tale med barnet om historien. Brug nogle af de nye ord, som barnet er blevet præsenteret for. Jo flere gange dit barn hører de nye ord, jo større er chancen for at det husker dem og selv begynder at bruge dem.

Bøger fra Gyldendal

Jeg håber, at du har lyst til at afprøve dialogisk læsning hjemme hos jer. Det vil helt sikkert blive et hit!

Mangler du inspiration til nye bøger?

Jeg har samlet alle vores bøger lige her.

Og husk at du nemt kan filtrere på alder, så du kun får vist de bøger, som passer til dit barns alder.

Rigtig god fornøjelse!
Tilbage til blog